نام قرآنی
95 بازدید
تاریخ ارائه : 2/6/2013 9:22:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

هر کسی از افراد بشر بلکه هر موجودی، جایگاهی در قرآن دارد، و حد و رسم او علاوه بر اینکه در لوحِ محفوظ است، در کتاب، محفوظ است.

از این دیدگاه هر انسانی چه مرد و چه زن، در قرآن دارای اسم قرآنی (یعنی سیرت تطبیقی)است مطابق با آنچه در قرآن ذکر شده و بر سیرت او به صورت رقیق و گاه بر صورت او به صورت دقیق است.

انسان در لحظه ی تولد، اگر چه لا بشرط از سعادت و شقاوت متولد می شود، ولی در علم خداوند به شرطِ شیء از سعادت و شقاوت است. او در ابتدای تولد، اگر مرد است، «آدم» نام دارد و اگر زن است، نام قرآنی او «حوا» ست. البته نام قرآنی مردان، طبق اصل قرآنی، ظاهر است و بخلاف اصل با دلیلی آشکار، پنهان می شود، و دلیل آشکار خلاف اصل، تغییر سیرت او از آدمیت به مَلَکیّت، حیوانیت و یا شیطانیّت است. ولی نام قرآنی زنان طبق اصل قرآنی، پنهان
است و بخلاف اصل با دلیلی آشکار، ظاهر می شود، و دلیل آشکار خلاف اصل، تغییر سیرت
او از حوّائیت به مَلَکیّت، حیوانیت و شیطانیت است.