چرا در نمازهایمان حضور نداریم؟
105 بازدید
تاریخ ارائه : 5/16/2013 5:21:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

ما در نماز منصرف از غیر نیستیم یعنی غیر منصرف هستیم.

در نتیجه دل ما در نمازها مکسور نیست؛ چرا که غیر منصرف مکسور نمی شود.

بجای آن همیشه دروازه ی ذهن ما بر روی افکار پراکنده مفتوح است.

از طرفی از معارف قرآن اجوف هستیم.

چشم خود را کنترل نکرده ایم و معتلّ العین (اجوف) شده ایم.

با این حالی که داریم چگونه نماز خود را صحیح و سالم بجا بیاوریم؟ قهراً نمازمان ناقص خواهد بود.

چون نماز انسان تابع افعال اوست، افعال ما همه ناقصه است و جماعت ما جمع مذکر سالم نیست بلکه جمع مکسر است.

گفتار و کردارمان را به سیره ی معصوم مضموم نمی کنیم، گویا در روز عید غدیر کسی را بر ما نصب نکرده اند که منصوب نمی شویم و نون خود را به مسکین و یتیم و فقیر نمی دهیم.

روشن است که به این نحو زندگی، نخواهیم توانست در نمازها حضور دل داشته باشیم.

آری ما فقط در نمازهایمان حضور قلب داریم.