نظریه ی تخدیری
87 بازدید
تاریخ ارائه : 9/15/2013 9:05:00 AM
موضوع: امامت و مهدویت

نظریه ای تخدیری وجود دارد که قائل است چون امام مهدی صلوات الله و سلامه علیه، زمانی به اصلاح جهان می پردازد و آن را پر از عدل و داد و صلح و صفا می کند که پر از ظلم و جور و فساد و جنگ و هرج و مرج شده باشد. پس شرط ظهور امام، ظلم و فساد و جنگ و هرج و مرج در جهان است. درنتیجه برای تسریع امر ظهور، باید جهان را از این کثافت ها و آشغالهای منفور پرکرد تا جاروکشی (نعوذ بالله) که انتظار داریم بیاید و زحمت طی کشیدن جهان را بکشد و ما را از گند و کثافت این دنیا برهاند.

تن پروری و شکم بارگی به اندازه ای مغزهای بعضی را از کار انداخته است که برای توجیه شکم پرستی و اهتمام به شکم و زیرِ شکمشان نظریه می سازند و در توجیه نظریه شان از آیت و روایت کمک می گیرند و قداست معصوم را در کثافت افکارشان به گروگان می کشانند.