سیب کافر
42 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چشم انداز موجودات عالم، همگی مسخّر انسانند و همه، نعمتهای خداوندند، انسان با قدرت تسخیری که دارد، می تواند در جهان تکوین اثر بگذارد و جهان را هم سِنخ خود کند، نوع خلقت را تغییر دهد و نعمتهای خداوند را به کفر بدل نماید، موجودات جهان که همگی دارای فطرت ایمان (یا ایمان فطری) اند، پس از اثر پذیری از انسانِ مؤمن یا کافر، به طیّب یا خبیث تقسیم می شوند و شهر ایمان، بَلْده ی طیّبه و مدینه نامیده می شود، و شهر کفر بَلَد خبیث و دار هلاکت نام می گیرد.