تحریر شبهه ی ابن کمونه نوشته ی استاد سید حسن خمینی حفظه الله تعالی
48 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بسم الله الرحمن الرحیم مقدمه آقا حسین خوانساری رحمه الله (م.1098هـ.) معروف به محقق خوانساری از مدرسان فلسفه پس از میرفندرسکی و شاگرد برجسته او بوده است. به سبب آشنایی ژرف و همه سویه او در فقه اصول حدیث رجال تفسیر ریاضیات و فلسفه به (أستادُ الکلّ فی الکل) شهرت یافته بود. شبهه ی ابن کمونه در نظر آقا حسین آن چنان مشکل می نموده که گفته است: (لَو ظهرَ الحُجّة عجل الله فرجه لما طلبْتُ معجزة منه الاّ الجواب عن شبهة ابن کمونه.) استاد حسن زاده آملی حفظه الله پس از آن که این سخن مرحوم خوانساری را یاد می کند می نویسد: این شبهه با وحدت حقّه ی حقیقیه ی صمدیه ی وجودیه، أوهن از بیت عنکبوت است. [تنها] قائلان به تأصّل ماهیات که «أولئک یُنادَون من مکانٍ بعید» در این شبهه متوحّل اند. 1- اصل شبهه: «لم لایجوزُ أن یکونَ هناک هویّتان بسیطتان مجهولتا الکُنه المختلفتان بتمام الماهیة یکونُ کلٌّ منهما واجبَ الوجود بذاته، و یکونُ مفهومُ واجبِ الوجود منتزعاً منهما مقولاً علیهما قولاً عَرَضیاً». «چرا نتوان گفت که در عالم دو هویت بسیط وجود دارد که هر دو کنه و ذاتشان مجهول است و به تمام ذات و ماهیت با هم مختلف هستند و هر دو نیز واجب الوجود بالذات می‌باشند و مفهوم واجب الوجود از خود آنها انتزاع و بر آنها حمل می‌شود ــ به این معنی که می‌گوییم «هما واجبا الوجود» در حالی که این حمل به نحو حمل عرضِ عام بر شیء است». ..... تحلیل و نقد شبهه ابن کمونه از منظر تقریرات شرح منظومه امام خمینی (س)، سید حسن خمینی حفظه الله