بحثی مصداقی در ولایت فقیه
38 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بسم الله الرحمن الرحیم مقدّمه در باب نظام سیاسی اسلام آنچه تاکنون مورد توجه اکثریّت بلکه کلّیّت محقّقین از علما قرار گرفته، بحث پیرامون «ولایت فقیه» بوده است. مباحثی که در این مبحث (ولایت فقیه) مورد تأیید یا نِقاش قرار گرفته اند، عبارت بوده اند از: منابع فقهیِ ولایت فقیه، مبانی ولایت فقیه، ضرورت ولایت فقیه، ولایت یا انتصاب یا انتخاب، مقایسه ی نظام ولایت مدار با نظام های دیگر (مثلاً لیبرال)، نظرات فقها، شبهات وارد بر ولایت فقیه، و.... اما به نظر می رسد که بحث درباره ی «ولی فقیه» که بحث مصداقیِ مبحثِ «ولایت فقیه» است، در این زمان چنان از اهمیّت ویژه ای برخوردار شده است که بحث های نظریِ ولایت فقیه را در مرحله ی دوم قرار داده است. امروزه حتی کسانی که در باب «ولایت فقیه» کتاب نوشتند و سخن راندند و در جلسه های رسمی آنچنان آتشین دفاع می کردند، اینک چنان عمل می کنند که با خوشبینانه ترین نظر باید بگوییم که [إن شاء الله فقط] شبهه ی مصداقیّه دارند. اینجانب در دوران تحصیل مقدمات، خدمت یکی از اساتید خود، که استادِ فقه ما او را در حد اجتهاد می دانست، بودم. شاگردی از مسأله ای سؤال کرد. او جواب داد. شاگرد، نظر صاحبِ «أجْوبة » را خواست. شنیدم که آن استاد گفت: «و فی الفتوی و المُفتی نظر». امیدواریم همه با تمسّک به عروة الوثقای وحدت، پذیرش «ولایت» و «ولیّ» را بر خود آسان گردانیم و یا حداقل، منصفانه سکوت امیرالمؤمنین علیه الصلاة و السلام را الگوی خود قرار دهیم. محمد ذکاوت – اسفند 88