توثیق محمد بن سنان
51 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این تحقیق ثابت شده است که تضعیف محمد بن سنان برخلاف ماشتهر مشهور نیست، و با دلایلی چند وثاقت بلکه عدالت بلکه از اجلاء و خواص بودن او ثابت شده است و درنتیجه حدود 800 روایت از حالت تضعیف و عدم حجیت خارج شده توثیق و حجت شده اند.