اطلاعات سوره ها و آیات قرآن به ترتیب نزول
50 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این تحقیق، به صورت جدول چند ستونی، اطلاعاتی درباره ی آیات قرآن که به ترتیب از اول بعثت تا سال آخر عمر مبارک حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را در اختیار شما قرار می دهد. مثلا به شما می گوید که آیه 50 سوره ی بقره زودتر نازل شده است یا آیه ی 50 سوره ی فرقان. یا مثلا از یک سوره کدام آیه اول و کدام آیه بعد نازل شده، مثلا در سوره ی نساء آیه ی 100 زودتر نازل شده یا آیه ی 120. خلاصه اینکه ترتیب نزول آیات را نمایش می دهد. در قرآن ها، ترتیب آیات و سوره ها به ترتیب کتابت است نه ترتیب نزول. این تحقیق برای یافتن آیات ناسخ و منسوخ و ... در تفسیر قرآن بسیار کاربرد دارد.