انحلال شبهه ی ابن کمونه در مصاف قاعده ی بسیط الحقیقه
52 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
...بنابراین شبهه ی ابن کمونه که در بعضی از مبانی فلسفی آنچنان وارد می شود که اذهان را دچار برهان می نماید و چاره ای برای حل آن نیست، و در بعضی از مبانی برای رفع آن سخت تلاش می شود، در مبنای أصالة الوجود و با تبیین صحیح از واجب الوجود، نه تنها این شبهه «أوهن از بیت العنکبوت» است، بلکه اصلاً در مصاف «قاعده ی بسیط الحقیقه»، شبهه ی ابن کمونه تصور نخواهد داشت، تا نیاز به حل، رفع یا دفع داشته باشد، بلکه رأساً این شبهه منحل است.