اعداد در ادبیات عرب
55 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله تحقیقی نسبتاً جامع و کاربردی درباره ی اعداد عربی است که برای دانشجویان زیان عربی (طلبه و دانشجو) و برای کسانی که مکالمه ی عربی کار می کنند مفید است.