پدافند جبهه ی چهارم
41 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
قسمتی از مقاله: به نظر می رسد که ما با سنگهائی که بر سر مدعیان دروغین و دجالان بصره و یمن ریخته ایم، راه را بر سید یمانیِ راستین بسته ایم. ما چگونه او را با این چند روایات معدود که در سند و دلالت هم بعضاً ضعیفند، بشناسیم؟ بالأخره او از یک جائی شروع می کند. جنگیدن با سفیانی (که باز هم بطور قطع نمی دانیم کیست) برنامه ریزی ضعیف و زمانبندیِ کمی نمی طلبد. جمع کردن و سازماندهی یاران برای سفّاکی سفیانی نام، «هَل مِن ناصرٍ یَنصُرُنیِ» چندین ساله می خواهد، آن هم در این کولاک شعبده بازی های مدعیان کذاب. قطعاً بسیاری از این موشک های سرگردان ما به سوی جبهه ی اول، در میدان جبهه ی دوم فرود خواهند آمد و بر سر کسی که در دفاع از او شلیک کردیم خواهند ریخت. یمانی هم مانند یک انسان کاملاً عادی در هر سال و قرنی که زمان اوست، با همان امکانات و با همان ویژگی های یک انسان عادی به تجمیع سلاح و سپاه و طرح برنامه و ارسال نامه به این و آن می پردازد. او بطور عادی لشکر فراهم می کند و بطور عادی حرکت می کند و به طور عادی می جنگد. امام او (که صفاتش اظهر من الشمس است) با خوف و خفاء قیامش را آغاز می کند، چگونه او با آن همه ابهام در معرفی شخص و شخصیتش به راحتی قیام کند و حرکت نماید و تنها مشکل او سفیانی باشد؟ او چگونه به ما ثابت کند که یمانیِ راستینِ روایات است؟ آیا ما به نیت دفاع از دین در برابر مدعیان دروغین در مسیر مدعی راستین مین و کمین فراهم نکرده ایم؟ چکار باید کرد؟ برای جواب به این سؤال باید نسبت به مسائل و مقدمات ظهور (حداقل نسبت به حتمیات آن) اندیشه ی جدیدی عرضه کرد. این اندیشه ی جدید را به حول و قوه ی الهی، در تحقیق «نظریه ی وصفی در علائم ظهور» که در اول این مقاله عرض شد، ارائه خواهم کرد، وَمَا تَوْفِیقِی إِلَّا بِاللَّهِ عَلَیهِ تَوَکَّلْتُ وَإِلَیهِ أُنِیبُ.
دانلود