«نظریه ی وصفی» در علائم ظهور
60 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1292/00/20
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
باز خوانی پرونده ی علائم ظهور و طرح نظریه ی جدیدی به نام «نظریه ی وصفی» که هیچ چیزی را قطعی و مشخص نمی داند، بجای نظریه ی مسمی به «اسمی» که همه چیز را تعیین شده و خاص و مشارٌ الیه می پندارد.