امام؛ پیشوای سیاسی و الگوی ایمانی (نقد مقاله ی دکتر سید علی اصغر غروی)
49 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اشاره به مقاله: چندی پیش مقاله ای با عنوان «امام؛ پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی؟» از دکتر سید علی اصغر غروی در روزنامه ی بهار منتشر شد که قضاوتهای شدیدی در پی داشت. اینجانب، با توجه به این که مطالب گفته شده در مقاله ی مذکور را برخلاف اصول و مسلّمات شیعه می دیدم، تصمیم به پاسخ دادن و نقد آن مقاله گرفتم. در این پاسخ، مطالب مقاله ی جناب دکتر غروی به صورت 1، 2، 3 و ... آورده ام و به جواب آنها از طریق قرآن و روایات و تاریخ پرداخته ام. در اول مقاله نیز مطلبی در باب روش نقد ذکر نموده ام.