خطرات انقلاب امام مهدی علیه السلام
58 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بسم الله الرحمن الرحیم خطرات متوجه انقلاب جهانی امام مهدی علیه السلام هر انقلابی از لحظه¬ی ایجاد تا زمان وجود با خطراتی مواجه خواهد شد، و در هر انقلاب سه گروه در خطر هستند: 1. رهبر انقلاب 2. پیروان انقلاب 3. هدف انقلاب من در این جا فقط به انقلاب فراگیر و جهانی مهدوی اشاره خواهم کرد و خطرات این انقلاب عدالت گستر را بر اساس روایات، پیش¬بینی خواهم نمود. چون بر اساس روایات، انقلاب مهدوی از آفت انحراف و یا فقدان هدف، مصون خواهد بود، در این گفتار به خطرات متوجّه به رهبر و پیروان آن انقلاب پر رهرو بسنده خواهم کرد. خطراتی که به هنگام قیام و بعد از ظهور امام مهدی علیه السلام، متوجه حضرت می باشد عبارتند از: 1. خطراتی که از طرف صهیونیسم متوجه اوست. 2. خطراتی که از طرف بعضی از علماء سنّی متوجه اوست. 3. خطراتی که از طرف بعضی از علماء شیعه متوجه اوست.