منتخب آموزشی ترجمه انگلیسی تحریرالوسیله حضرت امام خمینی (سلام الله علیه)
62 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این منتخب آموزشی برای واحد درسی طلاب سفیران هدایت قم تألیف شده است. هدف این منتخب آموزشی آشنائی طلاب واحد زبان انگلیسی با اصطلاحات فقهی است. هم اکنون این منتخب آموزشی در سفیران هدایت قم توسط اینجانب تدریس می شود.
آدرس اینترنتی