آلبوم من ◂ به سمت روستای محروم سرزه،کرمان،بم، ریگان