آلبوم من ◂ در روستای محروم اما با صلابت سرزه، کرمان